Vi letar alltid efter aktiva medlemmar som kan hjälpa oss att hitta på, planera och arrangera olika aktiviteter för våra utbytesstudenter. Aktiva medlemmar är inte styrelsemedlemmar i ESN Södertörn men de hjälper och stödjer styrelsen på olika sätt. Uppgifterna kan vara sådant som att planera, arrangera och delta på fester, resor och utflykter som en representant för ESN Södertörn. Både utbytesstudenter och lokala studenter kan bli aktiva medlemmar!


Varför ska du bli aktiv medlem?

 • Nya vänner och kontakter
 • Ett mer aktivt studentliv
 • Värdefulla erfarenheter
 • Chansen att utveckla och genomföra dina egna idéer kring fester, aktiviteter m.m. 
 • Om du är intresserad av att söka till styrelsen i framtiden är ett aktivt medlemskap ett bra sätt att få en inblick i hur ESN Södertörn fungerar
   

Du får också 7,5 aktivitetspoäng för en termin som aktiv medlem när du hjälper till med minst 3 aktiviteter under terminen, som du kan använda om du söker utbytesstudier via Södertörns högskola. För att vara aktiv medlem måste du bli medlem i ESN Södertörn och i SöderS, Södertörns högskolas studentkår. 


Är du intresserad?
Använd kontaktformuläret här på webbsidan eller mejla oss direkt på esnsodertorn@esnsweden.org

________________________________________________________________
 

We are always looking for active members who can help us come up with, plan and arrange different activities for our exchange students. Active members are not members of the ESN Södertörn board but they help the board in different ways. Tasks and responsibilities can include planning, arranging and taking part in parties, trips or excursions as a representative for ESN Södertörn. Both exchange students and local students can become active members!
 

Why should you become an active member?

 • Getting new friends
 • A more active student life
 • Valuable experiences
 • A chance to develop your own ideas about parties, activities etc.
 • If you are interested of becoming a board member in the future, being an active member is a great way to see how the organization works!


You will also get 7,5 activity points per semester as an active member if you help out with at least 3 activities during the semester, which you can use if you apply for exchange studies through Södertörn University. To be an active member you have to become a member of ESN Södertörn and a member of SöderS, the Student Union of Södertörn University.


Are you interested?
Use the contact function of this website or email us directly at esnsodertorn@esnsweden.org