Det är många som drömmer om att plugga utomlands.

Skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter genom att åka en termin och studera i ett annat land! Du breddar dina kunskaper och förbättrar dina språkkunskaper, samtidigt som du lär känna ett nytt land och en ny kultur och skaffar vänner för livet. På Södertörns högskola har vi flera utbytesavtal och de utvecklas ständigt.

När du som är aktiv medlem eller styrelsemedlem hos ESN Södertörn söker till utlandsstudier är det fördelaktig att ansöka om aktiva-poäng. Att sitta i styrelsen under ett helt år ger lika många poäng (30 aktiva-poäng) som att ha VG under hela året.

ESN Södertörn är en lokal sektion av ESN Sweden, vilken i sin tur är en del av ESN International. ESN Södertörn är också en förening under SöderS, studentkåren vid Södertörns Högskola

Meriter och poängsystem

Ansvarspost (15 poäng per termin): Detta ges till dig som haft en ledande position såsom språkrör, ordförande eller chefredaktör. Även sekreterare, kassör eller liknande med större ansvar kan räknas hit på ansvariges yrkande, förutsatt att föreningen är tillräckligt stor/aktiv.

Aktivt engagemang/Fadderskap (7,5 poäng per termin): Ges till alla som har haft en post inom föreningen (om man har varit engagerad i mer än 8 timmar per termin). Ges även till studentrepresentanter (ordinarie såväl som suppleant) och faddrar till utbytesstudenterna.

Kortare uppdrag (3,5 poäng per termin): Engagemang utfört under en kortare period, exempelvis i form av projektledare för mindre projekt eller tentavakt. Kortare uppdrag definieras utifrån sammanlagd tid under 8 arbetstimmar.

Urvalsprocess och meriterande aktiviteter för utbytesstudier

Hur konkurrerar de sökande om utbytesplatserna och vad kan jag göra för att ha större chans att få en utbytesplats? Varje sökande konkurrerar om en utbytesplats med en totalsumma som räknas ut när ansökningsomgången är avslutad.

Totalsumman räknas ut enligt följande:

Totalsumma = antal högskolepoäng + antal VG poäng delat i 2 + meriterande poäng från studentkåren

Tillexempel: Du har studerat ett år vid Södertörns högskola och klarat av 60 högskolepoäng (ger 60 poäng). Av dessa poäng är hälften VG-poäng (det vill säga 30 hp/2 = 15 poäng). Dessutom har du ett intyg från studentkåren som ger 7,5 poäng. Sammanlagt: 60 + 15 + 7,5 = 82,5 poäng.